सुरक्षित Surakshith Marathi

सुरक्षित Surakshith Marathi

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

506

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

सुरक्षित- -१८वर्षेवयोगटातीलमुलांचेव्यक्तिगतसुरक्षाऐप।वैयक्तिकशरीरसुरक्षिततानियम, सुरक्षितआणिअसुरक्षितस्पर्शातील  फरकआणिसुरक्षितप्रौढओळखण्यासाठीमदतकरते।गोष्टीद्वारेनाही-जा-सांगामंत्र, गैरवर्तनकरणार्यांचीपूर्णजबाबदारी  हेसमजण्यासमदतकरते।दोषआणिलाजचर्चा, इंटरनेटसुरक्षितताआणिजबाबदारडिजिटलनागरिकत्वहेसर्वसमाविष्टआहे।


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

Cane Adviser Tamil

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning

Cane Adviser

CDAC Hyderabad

m-Learning