पोषण Poshan HealthPhone

पोषण Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.3

Category :

Social

Upload date :

2016-08-22 16:54:42

Last Updated :

2017-03-02 12:19:06

Downloads :

649

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

याव्हिडीओचाउद्देशकुपोषणाचीचिन्हंआणिधोकादायकपरिणामयाबाबतजागरुकतानिर्माणकरण्याचाआणिसमुदायानंकृतीकरण्यासाठीत्यांनाप्रोत्साहनदेण्याचाआहेआणिकुपोषणटाळण्यासाठीआपणकरुशकालअसेसोपेउपाययातसमजावूनसांगितलेआहेत.

 

1. कुपोषणाचीचिन्हे, परिणामआणिप्रतिबंध

2. प्रसुतीपूर्व: गर्भधारणेच्यादरम्याननिगा

3. स्तनपानआणिसहामहिन्यांनंतरचेअन्न

4. कुपोषणटाळण्याचीप्रतिज्ञाकरा

 

सर्वसाधारणलोकांसाठीहाव्हिडीओआहे.

 

निर्मितीःमहिलाआणिबालविकासमंत्रालय, भारतसरकार, युनिसेफआणिअन्यविकासभागिदारांच्यासक्रीयपाठिंब्याने.

 

http://healthphone.org

 

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:


Similar Apps

Daakia: Chat, Call, Conference

Daakia Private Limited

Social

MyGov

MyGov

Social

Daakia: Chat, Call, Conference

Daakia Private Limited

Social

eSamvaad

CDAC MUMBAI

Social

Koo:Connect with People in your Language!

Bombinate Technologies Private Limited

Social

mEcoHP

: Economics and statistics

Social

HPPSC

Himachal Pradesh Public Service commission

Social

Press Releases HP Government

: Information and Public Relations Department

Social

eGazette Rajpatra of Himachal

: Department of Printing and stationery

Social

HPVC

NIC

Social


REVIEWS
0.0
0 total
5
4
3
2
1

There are no ratings for this application