पोषण Poshan HealthPhone

पोषण Poshan HealthPhone

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.3

Category :

Social

Last Updated :

2017-03-02 12:19:06.0

Downloads :

642

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

याव्हिडीओचाउद्देशकुपोषणाचीचिन्हंआणिधोकादायकपरिणामयाबाबतजागरुकतानिर्माणकरण्याचाआणिसमुदायानंकृतीकरण्यासाठीत्यांनाप्रोत्साहनदेण्याचाआहेआणिकुपोषणटाळण्यासाठीआपणकरुशकालअसेसोपेउपाययातसमजावूनसांगितलेआहेत.

 

1. कुपोषणाचीचिन्हे, परिणामआणिप्रतिबंध

2. प्रसुतीपूर्व: गर्भधारणेच्यादरम्याननिगा

3. स्तनपानआणिसहामहिन्यांनंतरचेअन्न

4. कुपोषणटाळण्याचीप्रतिज्ञाकरा

 

सर्वसाधारणलोकांसाठीहाव्हिडीओआहे.

 

निर्मितीःमहिलाआणिबालविकासमंत्रालय, भारतसरकार, युनिसेफआणिअन्यविकासभागिदारांच्यासक्रीयपाठिंब्याने.

 

http://healthphone.org

 

 


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn(at)cdac(dot)in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Drug Free Himachal

Himachal Pradesh Police

Social

Shakti Button - Himachal Pradesh Police

Himachal Pradesh Police

Social

Crime Free Himachal

Himachal Pradesh Police

Social

Tameer Taraqqi

SWT Group CDAC Silchar

Social

Hamari Sadak

SWT CDAC Silchar Group

Social

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application