சுரக்ஷித் Surakshith Tamil

சுரக்ஷித் Surakshith Tamil

CDAC Hyderabad

Current Version :

1.0

Category :

m-learning

Last Updated :

Downloads :

461

Platform :

Android

Min. Platform Version :

Android 4.0 - Ice Cream Sandwich


About Application

சுரக்ஷித் - ஆறில் இருந்து பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுவர்களுக்கான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆப். உடல் பாதுகாப்பு விதிகளை கற்றுக்கொள்ளவும், பாதுகாப்பான அல்லது அல்லாத தொடுதலுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை உணரவும், பாதுகாப்பான பெரியவர்களை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. கதைகள் மூலம் வேண்டாம் -போ –சொல் என்ற மந்திரத்தை சொல்லவும், குற்றம் செய்பவரே அச்செயலுக்கு முழு பொறுப்பாளி என்பதை புரிய வைக்கிறது . குற்றம், அவமானம் யாருடையது என்பதும், இணையதள பாதுகாப்பு முறைகள், மற்றும் பொறுப்பான டிஜிட்டல் குடியுரிமை பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது.


Developer Information
CDAC Hyderabad
ulearn@cdac.in
04023737124/25

Scan QR Code to Download Application:

Similar Apps

Animal Sound Ark

Ravi Bhushan Kumar

m-Learning

NTS Study

Nitesh Singh

m-Learning

myCBSEguide - CBSE Papers & NCERT Solutions

Elpis Technology Solutions Pvt Ltd

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

HimAsha

C-DAC, Mohali

m-Learning

REVIEWS
0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

There are no ratings for this application